http://sinnebild.se/sb-media/2013/06/landskapbyra-w220.gif

Företaget

Byrån Sinnebild

Sinnebild är en fullservicebyrå och vi är väl rustat att hantera de flesta marknadsföringsprojekt.

Vi tar ansvar för alla länkar i kommunikationskedjan och levererar allt från rätt idé till rätt kommunikations-lösning.

Företaget har en liten kärna av fast anställd personal som vi kompletterar med de kompetenser som krävs för varje specifikt projekt.

”I huset” gör vi; skisser, layout, copy, original, illustrationer, fotografering och retusch samt webb. Våra kunder finns främst inom B2B, men vi arbetar även med ren konsumentreklam. 

Vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder. Kunderna kan sin verksamhet och vi kan marknadsföring.

Tillsammans blir vi ett vinnande team.