Kvalitet

<br>

Anställda och underleverantörer ska vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten.

Det är viktigt för oss hur våra kunder uppfattar våra tjänster och produkter i relation till behov, krav och förväntningar. Det är därför viktigt för oss att upprätthålla och stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör.

Uppfattningen om oss präglas både av kvaliteten på det vi levererar och även av vår förmåga att tillgodose våra kunders krav och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Det innebär att alla anställda och våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten.

Alla anställda är delaktiga i, och ansvariga för, att vi hela tiden levererar rätt kvalitet, i rätt tid. Det kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.
All personal har en skyldighet att genast avbryta produktionen om hon/han upptäcker att ett fel är på väg att begås.