Vi tar vårt miljöansvar

<br>

Sinnebild är en liten reklambyrå men vi bedriver ändå ett aktivt arbete för att begränsa vår miljöpåverkan.

Vi har en dokumenterad miljöpolicy som vi arbetar efter.

All hantering ska ske på bästa miljömässiga sätt. Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som företaget berörs av. Alla anställda är informerade om hur vi tillsammans kan påverka och förbättra miljön omkring oss.

Råvaror och energi ska nyttjas så effektivt som möjligt. Vi lämnar förbrukat kontorspapper till återvinning. Förbrukade bläckpatroner returneras till respektive leverantörer.

Vi ska arbeta för att minska användning av förbrukningsmaterial, till exempel genom att, i största möjliga mån, skicka dokument etc på elektronisk väg.

Vi uppmanar vår personal att såväl under som efter arbetstid minska miljöbelastningen genom att välja miljövänliga alternativ när detta är möjligt.

Genom denna inriktning vill vi bidra till en bättre omvärld samt göra företaget mer attraktivt för anställda, samarbetspartners och kunder.