<br>

Vi hjälper dig

Sinnebild kan hjälpa dig och ditt företag att nå de uppsatta målen.

Vi vet att du har en budget att hålla. Vi vet att du måste arbeta med både korta och långa affärer. Kampanjer för snabba avslut och imageskapande åtgärder för att bygga varumärket på längre sikt. Åtgärder som ska höja ditt varumärke över dina konkurrenters.

Ju mer vi lär känna dig och din verksamhet desto mer kan vi tillföra. Därför ser vi alltid långsiktigt på våra kundrelationer. För i långsiktigheten växer förtroendet, och där växer också förutsättningarna för att även korta och snabba jobb blir riktigt framgångsrika.

Kontakta oss så att vi kan berätta mer.

  Vi delar in vår verksamhet i nedanstående områden:

   <br>

   Print

   Några exempel är:

   • Foldrar
   • Kataloger
   • Annonser
   • Trycksaker
   • Tidningar
   • och liknande...
    <br>

    Webb

    Några exempel är:

    • Statiska hemsidor
    • Egna CMS system
    • Andras CMS system
    • Databaslösningar
    • Enkäter
    • Kampanjsiter
    • och liknande...
     <br>

     Brand

     Några exempel är:

     • Analys
     • Strategiskt varumärkesbyggande
     • Företagsprofilering
     • och liknande...
      <br>

      Övrigt

      Några exempel är:

      • Förpackningar och Displaymaterial
      • Kampanjer
      • Mässor/Utställningar
      • Foto och Retusch
      • Illustrationer
      • Copy
      • och annat...