Kampanjer som ger effekt

    Vi kan hjälpa dig med dina kampanjer

    Med kampanjer menar vi en tidsbegränsad kombination av metoder och kanaler för att nå en ökad försäljning och/eller förändra den bild som kunder och intressenter har av företaget.

    Vi hjälper dig och ditt företag att kombinera print, radio och webb för att nå optimalt genomslag i din målgrupp. Sinnebild hjälper dig igenom hela processen från förstudie till planering och genomförande.

    Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.