http://sinnebild.se/sb-media/2014/07/automassan-montervy-2-w460.jpg
 

    Automässan, 2014 i Göteborg

    Här producerade vi en 144 kvm stor monter.

    Förutom design och projektledning av själva montern  ansvarade vi även för design och produktion av samtliga produktpodier och inredningen.

    Som komplement till mässmontern producerade vi även en tryckt produktkatalog på 40 sidor och dessutom en digital, interaktiv variant på motsvarande 121 sidor.

    Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.