http://sinnebild.se/sb-media/2013/08/profilering-alvenius-w460.jpg
 
  Stick ut från mängden!
  Stick ut från mängden!

  Profilering

  Företagsprofilering har som mål att särskilja företaget från konkurrenterna, öka igenkänningen och ytterst att öka försäljningen.

  Profileringen ska dessutom skicka ut rätt signaler så att företaget och dess produkter och/eller tjänster uppfattas som mest intressanta inom sitt segment.

  Är företaget i premiumsegmentet eller säljer man på sitt låga pris? Kvalitet eller slit-å-släng? Oavsett vilket så ser vi till att våra kunder skickar rätt signaler.

  Kontakta oss så hjälper vi er med detta.

   Kontinuerligt arbete

   Det är inte ovanligt att företag gör en varumärkesförflyttning över tiden.

   Därför är det viktigt att regelbundet se över och uppdatera företagets profil så att den skickar de signaler som dagens företag behöver.

   Företaget kanske startades som ett lågprisföretag men har sedan utvecklats till ett kvalitetsföretag. Då behöver naturligtvis profilen ses över så att den stämmer med det nuvarande företaget.

   Kontakta oss så att vi kan berätta mer.