Strategi

<br>

Strategiskt varumärkesbyggande.

Ett starkt varumärke ger fördelar både för den som äger varumärket såväl som för kunderna. Ägaren till varumärket får bland annat en stabilare efterfrågan, ett ökat förtroende för produkter och/eller tjänster och mindre fluktuationer i efterfrågan.

Ett starkt varumärke kan även ge ägaren ökad lönsamhet, ökad märkeslojalitet, högre marginal och minskad priskänslighet. Dessutom ger ett starkt varumärke ägaren en högre värdering vid en eventuell försäljning av bolaget.

För kunderna är fördelarna med ett starkt varumärke att det reducerar osäkerhet. Varumärket är en garant för att förväntningarna på produkten/tjänsten kommer att infrias och ger en känsla av trygghet. Ett starkt varumärke kan dessutom snabba upp köpbeslutet.

När det gäller konsumentreklam fungerar även varumärket som en identitetsförstärkare och ger en möjlighet att visa upp en bild för andra. Varumärket kan här även vara ett ställningstagande och ge kunden en tillfredställelse av att stödja företag som beter sig ansvarsfullt.

Sinnebild kan hjälpa er att ta fram en strategi för företagets varumärkesbyggande.

  <br>

  Varumärkesplattform

  Vi kan göra det ingående eller enkelt

  En varumärkesplattform är en sammanfattning av de särdrag som kan knytas till ett varumärke och anger hur företaget vill att varumärket ska uppfattas.

  Sinnebild har färdiga verktyg på plats och kan lotsa er från analysfasen fram till en färdig varumärkesplattform med åtgärdspaket och tidsatt aktivitetsplan.

  Vi kan då att titta på:

  • Märkespersonlighet
  • Märkesvärderingar (Brand Values)
  • Produktkaraktär
  • Kärnkompetens
  • Kärnvärden


  Kontakta oss så berättar vi mer.